Werkveld Heroes & Victims

Als resultaat van de werkzaamheden van de kerngroep, hier een schema van het werkveld van Heroes & Victims.