Tagarchief: verdieping

Verdieping: wie zijn erbij betrokken

De activiteiten in het kader van de verdieping zijn al in het najaar van 2015 gestart, in Gent en Rotterdam.

12039186_4983sefliestudiegroep

Hogeschool Rotterdam: start project

Universiteit Gent

Universiteit Gent: eerste bijeenkomst

Inmiddels zijn er verschillende groepen aan het werk:

1. Universiteit Gent: een groep studenten orthopedagogiek heeft visueel materiaal geanalyseerd en de filmpjes ook bekeken met mensen met een beperking.

2. Hogeschool Rotterdam: studenten ergotherapie analyseren een aantal speelfilms en bekijken die ook met mensen met een beperking.

3. Universiteit van Amsterdam
Een interdisciplinaire wwerkgroep is gestart voor de culturele analyse van disability.
cultural analysis of disability

4. ROC Nijmegen
– gaat beeldvorming van mensen met een beperking opnemen in hun curriculum vanaf 2017.
– gaat filmpjes maken van mensen met een beperking waarin de beperking geen rol speelt.

5. ARTEZ Arnhem: invulling volgt

NB iedereen die mee wil werken aan de verdieping van het thema is welkom.
We zijn met name nog op zoek naar studenten die in het kader van hun opleiding film, media of communicatie analyse willen maken van filmspotjes of zelf spotjes willen maken die anders zijn dan we gewend zijn.