Netwerk & financiering

In de ontwikkeling van het plan is een uitgebreid netwerk opgebouwd, in Nederland én in Vlaanderen. Daarvoor is een startkapitaal bijeen gebracht via crowdfunding en bijdragen van een aantal organisaties.

De financiering van het definitieve plan heeft nu onze prioriteit.