Auteursarchief: CKuit

TedTalk van Andrew Solomon

Een TedTalk van Andrew Solomon die blijft inspireren.

Hoe is het om een kind groot te brengen dat op een fundamentele manier van je verschilt (zoals een wonderkind, of een kind met een handicap of een crimineel)? In deze stil ontroerende talk deelt schrijver Andrew Solomon wat hij geleerd heeft uit tientallen gesprekken met ouders, terwijl hij hen vroeg waar de scheidslijn ligt tussen onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke acceptatie.

 

en Wim Brands over zijn boek “Ver van de Boom’

Verdieping: wie zijn erbij betrokken

De activiteiten in het kader van de verdieping zijn al in het najaar van 2015 gestart, in Gent en Rotterdam.

12039186_4983sefliestudiegroep

Hogeschool Rotterdam: start project

Universiteit Gent

Universiteit Gent: eerste bijeenkomst

Inmiddels zijn er verschillende groepen aan het werk:

1. Universiteit Gent: een groep studenten orthopedagogiek heeft visueel materiaal geanalyseerd en de filmpjes ook bekeken met mensen met een beperking.

2. Hogeschool Rotterdam: studenten ergotherapie analyseren een aantal speelfilms en bekijken die ook met mensen met een beperking.

3. Universiteit van Amsterdam
Een interdisciplinaire wwerkgroep is gestart voor de culturele analyse van disability.
cultural analysis of disability

4. ROC Nijmegen
– gaat beeldvorming van mensen met een beperking opnemen in hun curriculum vanaf 2017.
– gaat filmpjes maken van mensen met een beperking waarin de beperking geen rol speelt.

5. ARTEZ Arnhem: invulling volgt

NB iedereen die mee wil werken aan de verdieping van het thema is welkom.
We zijn met name nog op zoek naar studenten die in het kader van hun opleiding film, media of communicatie analyse willen maken van filmspotjes of zelf spotjes willen maken die anders zijn dan we gewend zijn.

Nieuwe leden Comité van Aanbeveling

Met heel veel plezier laten we weten dat we drie nieuwe leden hebben van het Comité van Aanbeveling, alle drie uit België.

642x999_6373061Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn alle twee filmregisseur en scenarioschrijver. Zij werken als duo. Al op de filmakademie riepen ze dat het hoog tijd werd voor meer kleur in de films. Ze voegden de daad bij het woord. Voor hun hun eerste lange speelfilms Image (2014) en Black (2015) zochten ze buiten de gebaande paden naar acteurs. Zij richtten ook Hakuna Casting op. Hakuna staat voor diversiteit in zijn meest brede betekenis en brengt mensen van de straat naar de set.

1279135Als derde lid hebben we Goedele Devroy bereid gevonden als lid van het comié van aanbeveling. Zij is journalist en maakt sinds 2004 deel uit van de Wetstraatredactie van het VrT-journaal en legt in die functie geregeld politici het vuur na aan de schenen. Naast haar veeleisende job zorgt ze voor haar gehandicapte zoon. Door die combinatie van taken kreeg ze in 2014 een burn-out.
Met haar openhartigheid daarover geeft ze een stem aan alle ouders van gehandicapte kinderen die hun leven moeten herinrichten en hun dromen of ambities bijsturen.

Wij zijn heel blij en dankbaar dat zij zich hebben aangesloten bij Heroes, Victims & Villains.

 

 

 

 

Paralympische sport

Gisteravond werd tijdens het SportGala 2015 Jiske Griffioen tot paralympisch sporter van het jaar gekozen. ‘Inclusief’ beleid zou zijn als er geen onderscheid meer zou worden gemaakt tussen paralympische sporters en de ‘andere’ sporters. En als je dat toch doet, waarom dan geen een paralympische sportman én een paralympische sportvrouw van het jaar, net als voor de ‘andere’ sporters?

Sportgala 2015

images

Diversiteit in NL films

Goed nieuws: Het Filmfonds wil meer Diversiteit in Nederlandse films.
Zou mooi zijn als dat ook geldt voor mensen met en zonder beperking.

Uit het bericht:

Het Nederlands Filmfonds wil dat er meer Nederlandse films worden ontwikkeld waarin de culturele diversiteit van de maatschappij naar voren komt. 

Directeur Doreen Boonekamp voert op dit moment gesprekken met de diverse vakorganisaties in het veld om dit voornemen breed onder de aandacht van filmmakers te brengen.

In aansluiting op de Code Culturele Diversiteit, die door de Nederlandse cultuursector zelf is ontwikkeld, krijgt dit streven ook een belangrijke plek in het nieuwe beleidsplan dat het Filmfonds volgend jaar presenteert.

“Als je kijkt naar de Nederlandse films in de bioscopen, dan snap ik dat grote groepen Nederlanders zich daar nog niet voldoende in herkennen”, stelt Boonekamp.

“Er ligt dus een kans op publieksbereik. Nederland is in cultureel opzicht een zeer divers land, met heel veel culturele achtergronden. Dat willen we ook meer terugzien in de filmproductie.”

www.nu.nl/film/4182257/filmfonds-wil-meer-diversiteit-nederlandse-films.html

Kijkcijfers

blindnaardetop

Blind naar de Top, een programma waarin zes blinden en slechtzienden de Kilimanjaro beklimmen, samen met Lieke van Lexmond en Dennis Weening die tijdens het klimmen ook niets zien. Deze week is het programma van start gegaan. 256.000 keken ernaar. Op dezelfde avond keken 1,6 miljoen mensen naar het programma Floortje naar het einde van de wereld.Intrigerend. Waar komt dat door?

NB In de kop over de Kijkcijfers heeft de Telegraaf het over het programma ‘waarin Lieke en Dennis geblinddoekt de Kilimanjaro beklimmen”. Ook frappant. Wie zijn hier de helden?

kili

Dora van der Groen overleden

Dora van der Groen is overleden. Eén van haar glansrollen was die van Pauline in de film ‘Pauline en Paulette’ (2001), regie Lieven Debrauwer. Ook na de opnames behielden Debrauwer en Van der Groen contact. Lieven Debrauwer naar aanleiding van haar dood:

‘Tot voor een paar weken ben ik nog regelmatig bij haar op bezoek geweest. We praatten toen misschien niet zo veel meer, maar het contact en de verbintenis is er altijd geweest’, zegt de regisseur aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. ‘Het contact was heel fijn, al was het maar dat we gewoon mekaars hand vasthielden. Dan keek ze me aan en hadden we een menselijk contact.’

2343902,VwhFldAt9VSesTlQO1wAKSzAvqPs01Lbqbf5kCRIWjxM1xxB7m5A6C93P67YzOOjlZaKygcQDjJaG9r5Npl0GQ==