Activiteiten in 2016 & 2017

In 2016 & 2017 hebben we in Heroes & Victims twee sporen gevolgd:

1) stimuleren van projecten in het beroepsonderwijs om zo de jonge generatie actief bij dit thema de betrekken
2) opbouw van netwerk om inclusie van mensen met een beperking als onderdeel van diversiteit te stimuleren en concrete activiteiten daaraan gekoppeld

Projecten in het beroepsonderwijs gericht op de representatie van mensen in de media en de invloed die dat heeft op ons handelen

In verschillende opleidingen hebben jongeren (in totaal 200 in afgelopen twee jaar) gewerkt aan dit onderwerp. Voorwaarde in alle projecten was dat jongeren met en zonder beperking daarin samen werkten.

Hogeschool Rotterdam: opleiding Ergotherapie (cursusjaar 2015-16 en 2016-17): centraal stonden speelfilms met mensen met een beperking. Studenten bekeken de films samen met mensen die die beperking hadden en reflecteerden daar samen op.

ROC Nijmegen: Media opleiding cursusjaar 2016-17: ontwikkeling van portretten van mensen met een beperking waarbij de beperking niet de focus was. Twee filmpjes zijn geselecteerd voor het Handifilm Festival in Rabat Handifilm Festival, waar films met/van mensen met een beperking de focus is.

ROC Nijmegen: themadag inclusieve samenleving opleiding Maatschappelijke Zorg (6/11/17): introductie op het thema & vertoning van ‘Ik neem je mee’.

Universiteit Amsterdam/filmstudies, Visuele Anthropologie, 2016-17: discussie bijeenkomsten over dit thema aan de hand van beeldmateriaal.

Universiteit Gent/Belgie, Orthopedagogiek: cursusjaar 2015-16: voor inhoud zie Hogeschool Rotterdam

ArtEz, kunstacademie in Zwolle, Winterlab, januari + februari 2018: ontwikkeling van beeldtaal voor een inclusieve samenleving.

Presentatie van de resultaten van studenten van verschillende opleidingen van Artez Zwolle. Zij werkten samen met leerlingen van onderwijscentrum de Twijn uit Zwolle

Diversiteit: inclusief mensen met een beperking
Diversiteit in de media is een actueel thema. Zelden worden daarin ook mensen met een beperking vanzelfsprekend meegenomen. In verschillende fora (festival, workshops) stellen we dit aan de orde. Gestaag groeit het netwerk van ‘Heroes & Victims’ van mensen en organisaties uit verschillende sectoren (vaak sectoren die in de praktijk weinig raakvlakken hebben) die de representatie van mensen met een beperking in de media urgent vinden. Er is een comité van aanbeveling van bekende Nederlanders, bekende Vlamingen en twee internationale ambassadeurs. Allen zijn op één of andere wijze ervaringsdeskundigen.
Velen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Heroes & Victims. Er is een kerngroep van leden die regelmatig overleggen, elkaar adviseren. Verder zijn we actief op zoek waar we kunnen aanhaken bij bestaande activiteiten om het thema onder de aandacht te brengen. De kerngroep fungeert als een broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven. De Culturele Ambassade van het Lloyd Hotel zit ook in het netwerk. Zij sponsort door een ruimte ter beschikking te stellen voor de bijeenkomsten.
De Gemeente Amsterdam heeft een financiële bijdrage goedgekeurd. Deze bijdrage is deels gebruikt voor de projecten in het onderwijs en de rest is gereserveerd voor een activiteit in 2018.

(Foto Jeanette Schols) Op uitnodiging van de VGN spraken Andrew Solomon, (één van onze internationale ambassadeurs) en Karin Spaink over identiteit en beeldvorming gehandicapten, maart 2017. Op de foto de sprekers met een aantal leden van de ‘kerngroep’ van Heroes & Victims.